Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Technické sekretariáty pre skupinu notifikovaných orgánov podľa tejto smernice a...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/06/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
31/08/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
GROW/2021/OP/0002
Technické sekretariáty pre skupinu notifikovaných orgánov podľa tejto smernice a nariadenia: ATEX 2014/34/EÚ, strojové zariadenia 2006/42/ES, EMC 2014/30/EÚ, výťahy 2014/33/EÚ, PED 2014/68/EÚ, SPVD 2014/29/EÚ, GAR 2016/426...
Technické sekretariáty týkajúce sa rôznych smerníc: Časť 1 Atex, časť 2 stroje, časť 3 EMC, časť 4 výťahy, časť 5 PED/SPVD, časť 6 plynové spotrebiče.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
6
Verejná zákazka
860,200.00 EUR
75000000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
18/06/2021 00:00
31/08/2021 16:00
02/09/2021 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Smernica ATEX 2014/34/EÚ
Technické sekretariáty pre skupinu oboznámených orgánov v rámci smernice 2014/34/EÚ o potenciálne výbušnej atmosfére (ATEX).
Časť 2
Smernica 2006/42/ES
Technický sekretariát pre skupinu oboznámených orgánov podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Časť 3
Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ
Technický sekretariát pre skupinu oboznámených orgánov podľa smernice 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite.
Časť 4
Smernica o výťahoch 2014/33/EÚ
Technický sekretariát pre skupinu oboznámených orgánov podľa smernice o výťahoch 2014/33/EÚ.
Časť 5
Smernice o tlakových zariadeniach 2014/68/EÚ a 2014/29/EÚ
Technický sekretariát pre skupinu oboznámených orgánov podľa smernice o tlakových zariadeniach 2014/68/EÚ a smernice o jednoduchých tlakových nádobách 2014/29/EÚ.
Časť 6
Nariadenie o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá (EU) 2016/426 (GAR)
Technický sekretariát pre skupinu oboznámených orgánov v rámci nariadenia o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá (EÚ) 2016/426 (GAR).
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 117-303775
Oznámenie o obstarávaní
18/06/2021 00:00