Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby na podporu projektových činností ETF v Arménskej republike
Obstarávateľ:
European Training Foundation (ETF)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/11/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
09/12/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
CFT/20/ETF/0017
Služby na podporu projektových činností ETF v Arménskej republike
Cieľom požadovaných služieb je uzatvoriť rámcovú zmluvu na poskytovanie služieb na lokálnu podporu realizácie činností ETF na Ukrajine.Služba A: štandardné podujatie: organizovanie projektových podujatí, ako sú stretnutia, workshopy, semináre, konferencie, študijné pobyty v oblastiach práce ETF.Služba B: spoločne organizované podujatie: obstaranie obmedzeného súboru služieb súvisiacich s podujatiami.Služba C: podpora organizovania misií ETF v krajine (balíček na misie).Služba D: preklady dokumentov a pracovných podkladov s technickou odbornou terminológiou pre podujatia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
150000.00 EUR
150000.00 EUR
79950000
ITC11
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
03/11/2020 00:00
09/12/2020 10:30
10/12/2020 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 222-542063
Korigendum
13/11/2020 00:00
2020/S 214-523185
Oznámenie o obstarávaní
03/11/2020 00:00