Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Otvorené inovácie do inteligentných miest, návrh úspešných inovačných ekosystémo...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/07/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
15/09/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
SMART 2015/0064.
Otvorené inovácie do inteligentných miest, návrh úspešných inovačných ekosystémov – SMART 2015-0064.
Projekty inteligentných miest často aktivuje potreba modernizácie 1 alebo viacerých základných infraštruktúr mestskej komunity: energia, voda, doprava, bývanie atď. a rozhodnutie o zvýšení alebo výmene existujúcej infraštruktúry za inteligentnú infraštruktúru s cieľom zlepšiť kapacitu mesta efektívne plánovať a riadiť zdroje (najmä energetické), zvyšovať mobilitu a zlepšovať environmentálne podmienky.Okrem týchto cieľom spočíva sľubný potenciál inteligentných miest v inteligentnom využívaní zozbieraných údajov a nových digitálnych služieb, ktoré umožňujú. Tento potenciál sa už dlhodobo skúma na teoretickej úrovni a v prezentáciách sa často zdôrazňujú mnohé sekundárne výhody, ktoré mestá a miestne komunity odvodia z rastúcej škály digitálnych aplikácií a služieb aktivovaných na konkrétnejšej úrovni projektu inteligentných miest. Tento sľubný potenciál a rozsah pre otvorené inovácie ako súčasť stratégií miest je však vo veľkej miere neprebádaný a nevyužitý. Od tejto štúdie sa očakáva objasnenie a preukázanie príčin tohto nedostatku a vonkajších faktorov, ktoré sú v hre.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
25/07/2015 00:00
Nie je k dispozícii
15/09/2015 16:00
29/09/2015 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 210-380215 Korigendum 29/10/2016 00:00
2015/S 142-260110 Oznámenie o obstarávaní 25/07/2015 00:00