Údaje o výzve na predloženie ponúk

Please see the updated Q&A, for clarification on the financial tender.
Názov:
Analýza, rozvoj a poradenstvo v oblasti online učebných prostriedkov pre ECDC
Obstarávateľ:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/11/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
18/01/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
OJ/2020/PHF/11423
Analýza, rozvoj a poradenstvo v oblasti online učebných prostriedkov pre ECDC
Touto zákazkou sa stanovuje rámec, čo sa týka analýzy, vývoja a poradenstva v oblasti online učebných prostriedkov pre ECDC pre konkrétne zmluvy, v rámci ktorých bude ECDC požadovať výstupy v 1 alebo vo viacerých z 3 pracovných balíkov.Pracovný balík 1: poskytovanie analýzy, usmernenia a školení/workshopov na ďalšie skúmanie existujúcich a nových oblastí digitálneho vzdelávania. Cieľovou skupinou týchto činností, čo sa týka analýzy, usmernenia a školení/workshopov sú zamestnanci a zainteresované strany ECDC.Pracovný balík 2: vývoj online učebných prostriedkov, ako sú elektronické vzdelávacie kurzy (zmiešané a samostatné), „pilulky“ elektronického vzdelávania (mikroučenie), vyučovacie a vzdelávacie animácie o témach súvisiacich s verejným zdravím. ECDC poskytne obsah produktov a odborné znalosti obsahu (Content Matter Expertise – CME).Pracovný balík 3: poradenstvo o osvedčených postupoch online školiacich činností na zlepšenie procesov ECDC pri tvorbe, údržbe, poskytovaní a archivácii online školiacich činností (max. 10 % rámcovej zmluvy).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Najlepší pomer ceny a kvality
1200000.00 EUR
1200000.00 EUR
85000000
SE
Additional CPV Supplementary CPV
80000000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
18/11/2020 00:00
18/01/2021 16:00
20/01/2021 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 225-552092
Oznámenie o obstarávaní
18/11/2020 00:00