Údaje o výzve na predloženie ponúk

.
Názov:
Stavebné práce a práce na zariadení s použitím ekologických postupov a materiálo...
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/11/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
22/01/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/CORSER/2020/02
Stavebné práce a práce na zariadení s použitím ekologických postupov a materiálov a obnova zasadacej miestnosti správnej rady EFSA
Predmetom týchto špecifikácií obstarávania je výber 1 alebo 2 dodávateľov, ktorí sú schopní:a) vykonávať stavebné práce, výstavbu a práce vo veci zariadení, ktoré sa môžu týkať odvetví ako sú tesárske práce, maľovanie atď. pre konkrétne zásahy s použitím ekologických postupov a materiálov; b) vykonávať práce na obnove zasadacej miestnosti správnej rady v budove ústredia EFSA na základe špecifikácií výkonného projektu priložených k tomuto dokumentu.
Práce
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
2
Rámcová dohoda
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
7,062,893.00 EUR
45210000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
20/11/2020 00:00
22/01/2021 14:30
27/01/2021 14:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Stavebné práce a práce na zariadení s použitím ekologických postupov a materiálov
Typ obstarávania: viacnásobná rámcová zmluva s kaskádovým systémomPočiatočné trvanie 12 mesiacov + automatické obnovenie až 3-krát na maximálne celkové trvanie 4 po sebe nasledujúcich rokov.
Časť 2
Obnova zasadacej miestnosti správnej rady EFSA
Vykonanie prác na obnove zasadacej miestnosti správnej rady v budove ústredia EFSA na základe špecifikácií výkonného projektu priložených k tomuto dokumentu.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 227-555194
Oznámenie o obstarávaní
20/11/2020 00:00