Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie IT poradenských služieb v oblasti vývoja webových stránok pre Európ...
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/11/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
04/01/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEA/DIS/20/020
Poskytovanie IT poradenských služieb v oblasti vývoja webových stránok pre Európsku environmentálnu agentúru a Európsku komisiu (GR ENV a GR CLIMA)
EEA ako hlavný verejný obstarávateľ na účely tejto medziinštitucionálnej výzvy na predloženie ponúk a Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie (GR ENV) a Generálne riaditeľstvo pre oblasť klímy (GR CLIMA) ako zúčastnení verejní obstarávatelia plánujú uzatvoriť rámcové zmluvy o poskytovaní služieb s kaskádovým systémom na poskytovanie IT služieb a podpory v týchto oblastiach:vývoj webových stránok pomocou nástrojov Python, Zope a Plone; Node.js, React a Elasticsearch;operácie DevOps pomocou nástrojov Jenkins, Docker adostupnosť služieb používateľskej podpory 1. a 2. úrovne pre daný vývoj webových stránok.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Najlepší pomer ceny a kvality
9 000 000.00 EUR
9 000 000.00 EUR
72260000
DK011
Additional CPV Supplementary CPV
72266000
72267100
72262000
Podmienky účasti
Ako sa uvádza v oddieloch 2.1.1 a 2.2.1 špecifikácií obstarávania.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
19/11/2020 00:00
04/01/2021 14:00
05/01/2021 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 228-560786
Korigendum
23/11/2020 00:00
2020/S 226-555090
Oznámenie o obstarávaní
19/11/2020 00:00