Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o implementácii, monitorovaní a hodnotení opatrení podľa smernice Európsk...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/07/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
11/09/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
SMART 2015/0001.
Štúdia o implementácii, monitorovaní a hodnotení opatrení podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/61/EÚ na zníženie nákladov na rozmiestnenie vysokorýchlostnej širokopásmovej infraštruktúry a uľahčenie...
Táto štúdia má tri ciele:1) určenie metodiky monitorovania a hodnotenia na vyplnenie medzery v dátach a hodnotenie pokroku v spoločnom využívaní infraštruktúry, koordinácii prác, vo vysokorýchlostnom širokopásmovom pripojení domov, v transparentnosti a vo včasnosti pri vydávaní administratívnych povolení;2) podpora pri vykonávaní smernice, najmä identifikovaním kľúčových prvkov pre podporu zdieľania infraštruktúry a spoluzavádzania vrátane medzisektorových (napr. technická infraštruktúra) a potenciálnych synergií (napr. zavádzanie inteligentných sietí), ako aj nových obchodných modelov a inovácie v tejto oblasti;3) analýza normalizačnej činnosti pre prístupovú sieť novej generácie (NGA) v domoch a využívanie „štítkov s označením prípravy na široké pásmo“.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
22/07/2015 00:00
Nie je k dispozícii
11/09/2015 16:00
25/09/2015 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 208-376789
Korigendum
27/10/2015 00:00
2015/S 139-255598
Oznámenie o obstarávaní
22/07/2015 00:00