Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Bezhotovostný platobný systém – EMA/2014/52/IS.
Obstarávateľ:
European Medicines Agency (EMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/03/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
27/04/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
EMA/2014/52/IS.
Bezhotovostný platobný systém – EMA/2014/52/IS.
Agentúra si želá podpísať zmluvu na pokrytie hardvéru, softvéru a súvisiacich licencií, spotrebného materiálu a súvisiacich služieb vrátane dodania, inštalácie, testovania, školenia, uvedenia do prevádzky, podpory a údržby, aktualizácie a ich dodania, s cieľom prevádzkovať bezhotovostný platobný systém pre stravovacie zariadenia agentúry. Kancelárie agentúry pojmú približne 950 zamestnancov a dodávateľov počas bežného dňa, ako aj denné stretnutia pre maximálne 350 zástupcov všetkých členských štátov EÚ.V budove, ktorá využíva súčasný bezhotovostný systém, sa nachádza zamestnanecká reštaurácia s elektronickým predajným miestom, kaviarňou s elektronickým predajným miestom, mobilným elektronickým predajným miestom a stravovaním pre konferencie, ktoré riadi úradujúci zmluvný poskytovateľ stravovacích služieb. Priemerný počet denných transakcií na predajných miestach je približne 2 000. Nový bezhotovostný platobný systém by mal umožňovať internetové spotrebiteľské rozhranie, ako aj bezhotovostné platobné stanice na jednotlivých podlažiach budovy.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
18/03/2015 00:00
Nie je k dispozícii
27/04/2015 12:00
30/04/2015 16:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2015/S 054-093438 Oznámenie o obstarávaní 18/03/2015 00:00