Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Vývoj a údržba systémov informácií o produkcii
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Innovation and Technological support (ITEC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/03/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
18/05/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
PE/ITEC-ITS20
Vývoj a údržba systémov informácií o produkcii
Vývoj a údržba systémov informácií o produkcii.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
4
Rámcová dohoda
72000000
Podmienky účasti
Ako sa uvádza v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
30/03/2021 00:00
18/05/2021 15:00
20/05/2021 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Základné obchodné systémy v Bruseli a na iných miestach
Poskytovanie služieb v oblasti návrhu, poradenstva, vývoja, zavedenia a údržby systémov informácií o produkcii.
Časť 2
Základné obchodné systémy v Luxemburgu
Poskytovanie služieb v oblasti návrhu, poradenstva, vývoja, zavedenia a údržby systémov informácií o produkcii.
Časť 3
Podpora a riadenie obchodných systémov v Bruseli a na iných miestach
Poskytovanie služieb v oblasti návrhu, poradenstva, vývoja, zavedenia a údržby systémov informácií o produkcii.
Časť 4
Podpora a riadenie obchodných systémov v Luxemburgu
Poskytovanie služieb v oblasti návrhu, poradenstva, vývoja, zavedenia a údržby systémov informácií o produkcii.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 062-156133
Oznámenie o obstarávaní
30/03/2021 00:00