Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Technická podpora týkajúca sa ozónu a fluórovaných skleníkových plynov
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/11/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
27/01/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA/2020/OP/0008
Technická podpora týkajúca sa ozónu a fluórovaných skleníkových plynov
Existujúca dlhodobá zákazka v oblasti odbornej pomoci pokrývajúca bežné vykonávanie a podporu domácich záležitostí týkajúcich sa fluórovaných skleníkových plynov/látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu (Ozone Depleting Substances – ODS) trvá do 21. mája 2021. Na úspešné vykonávanie nariadenia je nevyhnutná podpora vykonávania nariadenia (EÚ) č. 517/2014, a najmä systému postupného znižovania kvót fluórovaných uhľovodíkov (výpočet kvót, sankcie a podávanie správ), ako aj ad hoc technické poradenstvo. Keďže tieto potreby tvoria neoddeliteľnú súčasť vykonávania nariadenia (EÚ) č. 517/2014, je potrebné pripraviť ďalšie obstarávanie. Je potrebné vyhnúť sa akejkoľvek medzere medzi existujúcou a novou zákazkou, a preto musí byť v roku 2020 vypísaná verejná výzva na predloženie ponúk.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
180000.00 EUR
180000.00 EUR
72221000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
72310000
90700000
72221000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
30/11/2020 00:00
27/01/2021 16:00
29/01/2021 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 233-574109
Oznámenie o obstarávaní
30/11/2020 00:00