Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Predmediálne, multikanálové a tlačiarenské služby
Obstarávateľ:
Publications Office of the European Union (OP)
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/02/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
20/04/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
OP/LUX/2021/OP/0001
Predmediálne, multikanálové a tlačiarenské služby
Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je vybrať najviac 5 hospodárskych subjektov na každú časť na poskytovanie týchto služieb:časť 1: tlačiarenské služby. Tlač širokého rozsahu tlačových produktov s ľahkou predtlačovou úpravou a dodávka tlačených a webových súborov PDF bez pridania prístupových prvkov;časť 2: predmediálne a multikanálové služby. Predtlačová a/alebo predmediálna úprava s dodávkou výstupov v rôznych elektronických formátoch.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
2
Rámcová dohoda
14000000.00 EUR
79800000
Podmienky účasti
Ako sa uvádza v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
23/02/2021 00:00
20/04/2021 10:00
20/04/2021 15:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Tlačiarenské služby
tlačiarenské služby.
Časť 2
Predmediálne a multikanálové služby
predmediálne a multikanálové služby.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 037-091326
Oznámenie o obstarávaní
23/02/2021 00:00