Údaje o výzve na predloženie ponúk

The Agency has decided to extend the due date for submission of offers to Thursday 3 June 2021 at 12:00 (noon) CEST. A corrigendum has been published in the Official Journal of the EU.
Názov:
Monitorovanie vedeckej a lekárskej literatúry a zápis príslušných informácií do ...
Obstarávateľ:
European Medicines Agency (EMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/04/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
03/06/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMA/2020/17/TDA
Monitorovanie vedeckej a lekárskej literatúry a zápis príslušných informácií do systému EudraVigilance
Poskytovanie služieb monitorovania vedeckej a lekárskej literatúry a zápisu príslušných informácií do systému EudraVigilance, ktoré sa požadujú v článku 27 nariadenia (ES) č. 726/2004.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
Najlepší pomer ceny a kvality
73000000
NL1
Additional CPV Supplementary CPV
72314000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
06/04/2021 00:00
03/06/2021 12:00
04/06/2021 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 094-245715
Korigendum
17/05/2021 00:00
2021/S 066-170111
Oznámenie o obstarávaní
06/04/2021 00:00