Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Audiovizuálne, fotografické a multimediálne laboratórne služby a súvisiace tovar...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
09/04/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
25/05/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
COMM/2021/OP/0001
Audiovizuálne, fotografické a multimediálne laboratórne služby a súvisiace tovary
Cieľom tejto medziinštitucionálnej rámcovej zmluvy je poskytnúť zúčastneným inštitúciám, orgánom a agentúram EÚ odborné služby a tovary, ktoré sú potrebné na dlhodobé zachovanie audiovizuálnej produkcie podľa odborných noriem, ich digitalizáciu, súpis a distribúciu zainteresovaným stranám.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
2
Rámcová dohoda
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
7,243,000.00 EUR
92000000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
09/04/2021 00:00
25/05/2021 16:00
27/05/2021 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Audiovizuálne a multimediálne laboratórne služby
Audiovizuálne a multimediálne laboratórne služby:— prenos/duplikácia existujúcich programov na digitálne médiá;— úprava a digitalizácia existujúcich programov vrátane obnovy a jednoduchej úpravy;— súpis audiovizuálnych dokumentov;— dodávka rozličných spotrebných tovarov (štítky, obaly, škatule pre všetky formy médií, obálky rôznych formátov a všetky ostatné spotrebné materiály a nahrávacie médiá používané pri každodennej správe audiovizuálnych archívov);— súvisiace služby: tlač obalov a identifikačných štítkov, balenie a distribúcia.
Časť 2
Fotografické laboratórne služby
Fotografické laboratórne služby:— tlač v rôznych formátoch pomocou súborov dodaných žiadajúcou inštitúciou/orgánom/agentúrou;— zostrih a retušovacie práce;— zväčšovanie/rámovanie obrázkov;— digitalizačné práce;— súpis fotografických dokumentov;— dodávka rozličných spotrebných tovarov (šanóny na ukladanie fotografií, vystužené obálky, kartónové valce, atramentové náplne, nahrávacie médiá a akýkoľvek iný spotrebný tovar používaný pri každodennej správe fotografických archívov);— súvisiace služby: balenie a distribúcia.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 069-174126
Oznámenie o obstarávaní
09/04/2021 00:00