Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdie o vplyve environmentálneho kroku Euro 5 na kategóriu vozidiel L.
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/06/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
07/08/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
465/PP/GRO/IMA/15/11825.
Štúdie o vplyve environmentálneho kroku Euro 5 na kategóriu vozidiel L.
Pred tým, ako bude možné kategóriu vozidiel L umiestniť na trh a zaregistrovať, bude na účel schválenia kategórie vozidiel L potrebné, okrem iného, vykonať niekoľko environmentálnych skúšok a výsledky skúšok sa nahlásia schvaľujúcemu orgánu s cieľom overiť, či environmentálne vlastnosti typu vozidiel kategórie L spĺňajú minimálne požiadavky stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 a jeho delegovaných a vykonávacích aktoch.Ďalej by štúdia okrem iného mala posúdiť uskutočniteľnosť a efektívnosť nákladov požiadaviek na testovanie zhody v prevádzke, požiadaviek na mimocyklové emisie a limitné hodnoty počtu tuhých častíc emisií pre určité podkategórie. Na základe výsledkov štúdie by Komisia mala zvážiť predloženie návrhu na zavedenie týchto nových prvkov do budúcich právnych predpisov o typovom schvaľovaní, ktoré sa uplatnia po stupňoch uvedených v tomto nariadení.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
25/06/2015 00:00
Nie je k dispozícii
07/08/2015 23:59
14/08/2015 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 120-218766
Oznámenie o obstarávaní
25/06/2015 00:00