Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Odborné služby lekára a zubného lekára pre Úrad na plnenie nárokov v rámci spolo...
Obstarávateľ:
Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/01/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
22/02/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
PMO-OP-2020-0007
Odborné služby lekára a zubného lekára pre Úrad na plnenie nárokov v rámci spoločného systému Európskej únie v oblasti zdravotného poistenia (JSIS) v Luxemburgu
Odborné služby lekára a zubného lekára pre Úrad na plnenie nárokov v rámci spoločného systému Európskej únie v oblasti zdravotného poistenia (JSIS) v Luxemburgučasť 1: Odborné služby lekára v LuxemburguČasť 2: Odborné služby zubného lekára v Luxemburgu
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
2
Rámcová dohoda
85100000
Podmienky účasti
Ako sa uvádza v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
21/01/2021 00:00
22/02/2021 12:00
23/02/2021 10:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Odborné služby lekára v Luxemburgu
Konzultácie s lekármi v súvislosti so žiadosťami o predchádzajúce povolenie vo všetkých prípadoch uvedených v nariadeniach a na žiadosť úradov na plnenie nárokov pre konkrétne otázky.Stanovisko lekára je lekárske stanovisko vydané na základe lekárskych údajov týkajúcich sa poistenca v jeho vlastníctve, informácií poskytnutých vlastným lekárom poistenca, výsledkov lekárskeho a vedeckého výskumu a v prípade potreby po konzultácii s lekárskou radou.
Časť 2
Odborné služby zubného lekára v Luxemburgu
Zubní lekári poskytujú stanoviská po preskúmaní podporných dokumentov na základe nariadení, napr.:• pred určitými ošetreniami sa vyžaduje stanovisko zubného lekára k zubným odhadom: zubné protézy, implantáty, ortodontická, periodontálna a zubná oklúzia;• pridelenie kódov službám uvedeným v zubných odhadoch s použitím platnej nomenklatúry;• zubní lekári budú neustále pomáhať zamestnancom Úradu na plnenie nárokov pri určovaní kódu, ktorý majú použiť na spoplatňovanie, predovšetkým na základe znenia právnych predpisov a/alebo vnútroštátnej nomenklatúry používanej v pôvodnej faktúre (napr. klasifikácia chirurgických operácií, opis ošetrenia).
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 014-029451
Oznámenie o obstarávaní
21/01/2021 00:00
Prepojené výzvy na predkladanie ponúk
Referenčné číslo ponuky Názov Typ oznámenia
PMO/2020/OP/0002
Odborné služby posudkového lekára a zubného lekára pre 3 úrady pre plnenie nárok...
Oznámenie o obstarávaní