Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
ENER/D3/2021-105-2 Meranie pomocou celotelového počítača na hodnotenie úväzku ef...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/01/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
05/03/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/LUX/2021/OP/0002
ENER/D3/2021-105-2 Meranie pomocou celotelového počítača na hodnotenie úväzku efektívnej dávky u pracovníkov vystavených žiareniu
Približne 170 zamestnancov z rôznych oddelení Európskej komisie podliehajúcich individuálnemu monitorovaniu, ktoré zabezpečuje verejný obstarávateľ, je pri výkone svojej práce vystavených ionizačnému žiareniu. Zamestnávateľ zabezpečí preventívne opatrenia a monitorovanie žiarenia primerané rizikám spojeným s prácou, ktorá zahŕňa vonkajšie vystavenie ionizujúcemu žiareniu ako aj dávkam spôsobeným možným príjmom rádioaktívnych látok. Verejný obstarávateľ zriadil systém na systematické monitorovanie, zaznamenávanie a podávanie správ o jednotlivých vystaveniach žiareniu. Individuálne monitorovanie žiarenia zahŕňa aj ročnú detekciu možného vnútorného vystavenia žiareniu v dôsledku príjmu rádioaktívnych látok s meraním pomocou celotelového počítača („rutinné“ monitorovanie), ako aj príležitostnú detekciu možného príjmu („špeciálne“ monitorovanie). Merania žiarenia in vivo s následným hodnotením dávok v dôsledku príjmu rádioaktívnych látok sú predmetom tejto výzvy na predloženie ponúk.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
156,000.00 EUR
156,000.00 EUR
50410000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
50410000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
25/01/2021 00:00
05/03/2021 16:00
08/03/2021 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 016-035197
Oznámenie o obstarávaní
25/01/2021 00:00