Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Viacnásobné rámcové zmluvy s kaskádovým systémom na poskytnutie prípravných, kon...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/08/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
07/10/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/2021/OP/0004
Viacnásobné rámcové zmluvy s kaskádovým systémom na poskytnutie prípravných, kontrolných štúdií, štúdií hodnotenia vplyvu, odbornej pomoci v oblasti politiky energetickej účinnosti súvisiacej s výrobkami a štúdií...
Cieľom tejto novej rámcovej zmluvy je poskytnúť prípravné a kontrolné štúdie a odbornú pomoc pre rôzne fázy vývoja politiky na podporu politík v oblasti energetickej účinnosti súvisiacich s výrobkami vrátane, okrem iného, ekodizajnu, označovania energetickými štítkami a označovania pneumatík. Okrem toho sa v rámci služieb poskytnú spotrebiteľské štúdie (t. j. behaviorálne štúdie) týkajúce sa spotrebiteľských aspektov výrobkov a politík súvisiacich s budovami, ako napríklad (okrem iného) označovanie energetickými štítkami, označovanie pneumatík, osvedčenia o energetickej hospodárnosti (Energy Performance Certificates – EPC) a indikátor inteligentnej pripravenosti (Smart Response Indicator – SRI).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
2
Rámcová dohoda
7,000,000.00 EUR
73000000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
06/08/2021 00:00
07/10/2021 16:00
08/10/2021 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Prípravné, kontrolné štúdie, štúdie hodnotenia vplyvu a odborná pomoc
Prípravné štúdie, kontrolné štúdie, štúdie hodnotenia vplyvu a odborná pomoc v oblasti politiky energetickej účinnosti súvisiacej s výrobkami.
Časť 2
Štúdie zamerané na spotrebiteľov
Štúdie zamerané na spotrebiteľov na pochopenie politík energetickej účinnosti súvisiacich s výrobkami a budovami.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 151-398625
Oznámenie o obstarávaní
06/08/2021 00:00