Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Administratívna a technická pomoc pri realizácii zložky 3 – Reakcia trestného sú...
Obstarávateľ:
European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)
Dátum zverejnenia v TED-e:
16/03/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
30/04/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
CEPOL/PR/OP/2021/001
Administratívna a technická pomoc pri realizácii zložky 3 – Reakcia trestného súdnictva v rámci projektu CT INFLOW
Agentúra CEPOL má v úmysle realizovať zložku „Reakcia trestného súdnictva“ projektu „Zlepšenie informovanosti a reakcie trestného súdnictva v súvislosti s terorizmom na Blízkom východe a v severnej Afrike“ (Enhancing Information and Criminal Justice Response to Terrorism in the Middle East and North Africa – CT INFLOW) prostredníctvom špecializovaného subjektu. Špecializovaný subjekt musí mať dôveryhodné, preukázané skúsenosti s budovaním kapacít v sektore súdnictva v tretích krajinách. Realizované činnosti musia viesť k zlepšeniu systémov trestného súdnictva, ktoré môžu spolupracovať na regionálnej a medzinárodnej úrovni s cieľom poskytnúť svojim občanom bezpečnosť a zároveň zabezpečiť dodržiavanie medzinárodných právnych predpisov, ľudských práv a zásad právneho štátu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/working-with-cepol/procurement
Najlepší pomer ceny a kvality
1400000.00 EUR
1400000.00 EUR
80500000
HU
Additional CPV Supplementary CPV
73000000
79996000
79400000
79997000
79000000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
16/03/2021 00:00
30/04/2021 10:30
03/05/2021 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 052-129737
Oznámenie o obstarávaní
16/03/2021 00:00