Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
DIGIT/R2/PO/2014/041 – „Out-tasking“ (vykonávanie úloh vonkajšími zdrojmi) činno...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/04/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
15/06/2015
Stav:
Uzavreté
Informácie
DIGIT/R2/PO/2014/041.
DIGIT/R2/PO/2014/041 – „Out-tasking“ (vykonávanie úloh vonkajšími zdrojmi) činností pre systémové a infraštruktúrne služby (OASIS II).
Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je uzavrieť rámcovú zmluvu na „out-tasking“ služieb týkajúcich sa výpočtovej techniky, virtualizácie, ukladania, zálohovania a infraštruktúr počítačovej miestnosti. Budúci dodávateľ bude konkrétne poskytovať operačné a architektonické služby a služby projektového riadenia v týchto oblastiach: Windows, Unix (vrátane Linuxu), zálohovanie a ukladanie, virtualizácia, infraštruktúra dátového centra. Dodávateľ bude poskytovať tieto služby v rámci 3 základných spôsobov poskytovania služieb: 1) základné služby, 2) doplnkové služby a 3) príležitostné služby.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
01/04/2015 00:00
Nie je k dispozícii
15/06/2015 23:59
22/06/2015 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 064-111775
Oznámenie o obstarávaní
01/04/2015 00:00