Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
IKT stojany, káblovanie a ďalšie pasívne a aktívne infraštrukturálne prvky vráta...
Obstarávateľ:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/04/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
30/09/2016
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
D/C1/1503.
IKT stojany, káblovanie a ďalšie pasívne a aktívne infraštrukturálne prvky vrátane súvisiacich služieb.
Toto obstarávanie je potrebné, aby bolo možné objednať tovar a služby súvisiace so štandardnými a na zákazku vyrobenými IKT stojanmi pre pracoviská Europolu.— Tovary: zahŕňa, ale neobmedzuje sa na, štandardné a prispôsobené IKT stojany so súvisiacou hlavnou/prepojovacou kabelážou z medi a/alebo optiky, aktívne a pasívne infraštrukturálne prvky ako, okrem iného, zdroj neprerušiteľného napájania (UPS), jednotky na rozvoj elektrickej energie (PDU), mechanizmus uzamykania dverí, kamery, prepínače KVM (klávesnica, video a myš) a riešenia diaľkového riadenia.— Služby: zahŕňa, ale neobmedzuje sa na, implementáciu a konfiguráciu softvéru, poradenstvo, projektové riadenie, školenie, dopravu, skladovanie a podporu (na mieste a na požiadanie), ako aj akúkoľvek ďalšiu činnosť súvisiacu s návrhom, stavbou a podporou dátového centra. Služby môžu zahŕňať aj projektové riadenie a poradenstvo nových stavieb, ako aj hlavné rozšírenia súčasného prostredia Europolu.Časť týkajúca sa údržby:— údržba nových a existujúcich stojanov a súvisiacich aktívnych/pasívnych komponentov vo všetkých vyššie uvedených miestach.
Služby
Obmedzený
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
01/04/2015 00:00
Nie je k dispozícii
30/09/2016 23:59
29/04/2015 23:59
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 064-111750
Oznámenie o obstarávaní
01/04/2015 00:00