Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
IT poradenské služby v oblastiach vývoja aplikácií na podporu tematických dátový...
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/02/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
11/03/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEA/DIS/20/021
IT poradenské služby v oblastiach vývoja aplikácií na podporu tematických dátových produktov pre Európsku environmentálnu agentúru a Európsku komisiu (GR ENV)
EEA sa ako hlavný verejný obstarávateľ na účely tejto medziinštitucionálnej výzvy na predloženie ponúk snaží uzavrieť rámcovú zmluvu o poskytovaní služby so skúseným poskytovateľom služieb, ktorý bude pomáhať tejto agentúre a Európskej komisii, Generálnemu riaditeľstvu pre životné prostredie (GR ENV), ako zúčastnenému verejnému obstarávateľovi, poskytovaním IT poradenských služieb v oblastiach vývoja aplikácií na podporu tematických dátových produktov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Najlepší pomer ceny a kvality
7500000.00 EUR
7500000.00 EUR
72300000
DK011
Podmienky účasti
Ako sa uvádza v oddieloch 2.1.1 a 2.2.1 špecifikácií obstarávania.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
12/02/2021 00:00
11/03/2021 14:00
12/03/2021 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 030-070882
Oznámenie o obstarávaní
12/02/2021 00:00