Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Aktualizácia nástroja „Rodová rovnosť v akademickej a výskumnej oblasti“ – nástr...
Obstarávateľ:
European Institute for Gender Equality (EIGE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/02/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
26/03/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
EIGE/2021/OPER/01
Aktualizácia nástroja „Rodová rovnosť v akademickej a výskumnej oblasti“ – nástroj „GEAR“
Všeobecným cieľom projektu je zlepšovať rodovú rovnosť v oblasti politiky EÚ týkajúcej sa výskumu poskytovaním výsledkov výskumu a praktických nástrojov tvorcom politík na vykonávanie politík so zreteľom na rodové hľadisko vo výskumných inštitúciách.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
200,000.00 EUR
200,000.00 EUR
73000000
LT01
Podmienky účasti
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
08/02/2021 00:00
26/03/2021 10:00
29/03/2021 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 026-063031
Oznámenie o obstarávaní
08/02/2021 00:00