Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Monitorovanie a analýza lotyšských médií
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/06/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
23/07/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
COMM/AWD/2021/76
Monitorovanie a analýza lotyšských médií
Cieľom je poskytnúť včasný a aktuálny súhrn denných informácií vo forme prehľadu tlače o spôsobe, akým médiá informujú o témach súvisiacich s Európskym parlamentom a Európskou úniou. Generálne riaditeľstvo komunikácie Európskeho parlamentu (DG COMM) chce získať čo možno najlepšie vedomosti o pokrytí médií v celej EÚ v súvislosti s otázkami súvisiacimi s Európskou úniou, Európskym parlamentom a činnosťami jeho predsedu a poslancov EP. Mediálna analýza v konečnom dôsledku pomôže EP lepšie informovať občanov a konkrétne cieľové skupiny EÚ o politikách EÚ. Pri dosahovaní tohto cieľa sa EP čiastočne spolieha na externé poradenstvo a pomoc.Služby sa budú poskytovať v rámci externého tímu prostredníctvom globálnej platformy monitorovania a analýzy médií Európskeho parlamentu (ďalej len „EPMM“) priamo pre príjemcov.Podrobný opis požadovaných služieb je uvedený v prílohe I (technické špecifikácie).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
150,000.00 EUR
150,000.00 EUR
92400000
LV
Podmienky účasti
Pozri podmienky.
Ako je podrobne uvedené v špecifikáciách obstarávania.
Ako je podrobne uvedené v špecifikáciách obstarávania.
Míľniky
15/06/2021 00:00
23/07/2021 17:00
27/07/2021 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 114-298371
Oznámenie o obstarávaní
15/06/2021 00:00