Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Náborové služby – vedúci pracovníci a špecializovaní odborní pracovníci
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/07/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
23/08/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
CFT-1633
Náborové služby – vedúci pracovníci a špecializovaní odborní pracovníci
Cieľom tejto výzvy na súťaž je vybrať poskytovateľov na poskytovanie vysokokvalitných služieb náboru na pomoc skupine EIB pri určení vhodných profilov na špecifické voľné pracovné miesta v niekoľkých oblastiach rozdelených na 7 častí.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
7
Rámcová dohoda
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
2000000.00 EUR
79600000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
07/07/2021 00:00
23/08/2021 15:00
24/08/2021 15:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Vedúci pracovníci
Služby poskytované v rámci tejto časti majú zahŕňať nábor vedúcich pracovníkov daných profilov (v súčasnosti vedúci oddelení a vyššie).
Časť 2
bankovníctvo
Služby poskytované v rámci tejto časti musia zahŕňať nábor pracovníkov so špecializáciou v bankovej oblasti (vrátane riadenia rizík).
Časť 3
Informačné technológie
Služby poskytované v rámci tejto časti musia zahŕňať nábor pracovníkov so špecializáciou v oblasti informačných technológií (IT).
Časť 4
Právne služby
Služby poskytované v rámci tejto časti zahŕňajú nábor pracovníkov so špecializáciou na oblasť právnych služieb.
Časť 5
Audit, účtovníctvo, dohľad a kontrola
Služby poskytované v rámci tejto časti musia zahŕňať nábor pracovníkov špecializovaných na oblasť auditu, účtovníctva, dohľadu a kontroly.
Časť 6
Ľudské zdroje a služby ústredia
Služby poskytované v rámci tejto časti musia zahŕňať nábor pracovníkov so špecializáciou v oblasti ľudských zdrojov a služieb ústredia (napr. obstarávanie, budovy, správa zariadení atď.).
Časť 7
Technická pomoc a poradenské služby
Služby poskytované v rámci tejto časti by mali zahŕňať nábor pracovníkov so špecializáciou na technickú pomoc (inžinieri, ekonómovia) a poradenské služby.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 129-341172
Oznámenie o obstarávaní
07/07/2021 00:00