Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Uľahčenie cezhraničného toku údajov v digitálnom jednotnom trhu: štúdia o obmedz...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/05/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
17/07/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
SMART 2015/0054.
Uľahčenie cezhraničného toku údajov v digitálnom jednotnom trhu: štúdia o obmedzeniach týkajúcich sa umiestnenia údajov – SMART 2015/0054.
1. Hlavným cieľom štúdie je analyzovať právne a neprávne prekážky v postupoch členských štátov, ktoré bránia voľnému pohybu údajov v rámci Európskej únie s cieľom prispieť k udržateľnému rozvoju jednotného digitálneho trhu.2. V rámci štúdie sa vypracuje metodika, ktorou sa preskúmajú a zmapujú povinnosti týkajúce sa dodržania súladu, stanovené na rôznych úrovniach (t. j. právne akty vydané na jednotlivých úrovniach atď.) v rámci Európskej únie (vo všetkých 28 členských štátoch).3. Štúdiou sa poskytne analytický rámec, ktorým sa umožní určenie rôznych konceptov prekážok vo voľnom pohybe údajov [A. povinnosti týkajúce sa dodržania súladu, ako sú A.1 priame prekážky a A.2 nepriame prekážky, a B. požiadavky nesúvisiace s povinnosťou týkajúcou sa dodržania súladu, ako sú používateľské preferencie, napríklad pocity a obavy z cloud computingu (akceptovanie cloudu)].4. Analytický rámec by tiež mali dopĺňať príklady z členských štátov, ktoré by mali byť určené v i) jednotlivých sektoroch s cieľom stanoviť, kde sa často používajú a klasifikujú; ii) typoch údajov; iii) type a úrovni legislatívnych dokumentov, ktoré ich vymedzujú.5. Štúdiou sa bude tiež skúmať spoločné chápanie požiadaviek na údaje v členských štátoch s cieľom určiť, na aký typ údajov sa tieto požiadavky obvykle vzťahujú a pochopiť ich potrebným zaisteniam z hľadiska práva, technológie a presadzovania.6. V štúdii sa bude analyzovať a poskytnú sa kvantitatívne odhady prekážok cloud computingu, ktoré boli identifikované v členských štátoch, ako napríklad formálne požiadavky (t. j. obmedzenia týkajúce sa umiestnenia údajov) a náklady a prínosy v dôsledku prechodu z formálnych na funkčné požiadavky (t. j. prístup k údajom na účely auditu alebo uplatňovanie dostatočných bezpečnostných opatrení atď.).7. Odporúčané funkčné požiadavky (napr. bezpečnostné opatrenia), ktoré by mohli nahradiť formálne požiadavky (ako napríklad požiadavky týkajúce sa umiestnenia údajov) s cieľom umožniť cezhraničný tok údajov.8. V štúdii sa poskytnú odporúčania o konceptoch novej politiky v záujme umožnenia cezhraničného toku údajov v Európskej únii.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
28/05/2015 00:00
Nie je k dispozícii
17/07/2015 16:00
31/07/2015 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 105-189918 Korigendum 03/06/2015 00:00
2015/S 101-183507 Oznámenie o obstarávaní 28/05/2015 00:00