Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Zákazka na poskytnutie služieb pre prípravu modelu celoeurópskej dopravy, údajov...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/04/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
05/06/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
PP-02622-2015.
Zákazka na poskytnutie služieb pre prípravu modelu celoeurópskej dopravy, údajov o sledovaní technológií a scenárov.
Zákazka sa týka vývoja modelu celoeurópskej dopravnej siete, jej príslušných databáz a webového rozhrania a politických scenárov. Model sa bude používať pre rozvojové prognózy v oblasti činností dopravy a dopravných trás, využívania energií a emisií skleníkových plynov v súlade so súčasnými trendmi a schválenými dopravnými politikami, hodnotenie vplyvov zmien v rámcových podmienkach a politikách, určenie chýbajúcich spojení a nedostatkov v dopravných sieťach a hodnotenie výkonu projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry vrátane komplexných projektov s cezhraničnými účinkami, ako napríklad projekty týkajúce sa hlavných sieťových koridorov transeurópskej dopravnej siete. Prognózy v oblasti dopravných činností majú brať do úvahy postupný rozvoj obyvateľstva, zamestnanosti a zmeny vo vzoroch vo využití pôdy (napr. čo sa týka úrovne urbanizácie a živelného rastu), rozvoj v hospodárskej činnosti, ceny energie, dostupnosť infraštruktúry a iné dôležité činitele. Zvláštna pozornosť bude venovaná rozvoju v technológiách súvisiacich s dopravou (napr. technologický rozvoj súvisiaci s vozovým parkom, zavedenie nových technológií pre vozidlá a IKT v doprave), ktorý má byť plne integrovaný do vyššie uvedenej modelovej databázy.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
21/04/2015 00:00
Nie je k dispozícii
05/06/2015 23:59
18/06/2015 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 077-135332
Oznámenie o obstarávaní
21/04/2015 00:00