Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Indexy pre trhové údaje o podnikových dlhopisoch a prechodových maticiach
Obstarávateľ:
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
26/02/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
31/05/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
EIOPA-CP-081-2020
Indexy pre trhové údaje o podnikových dlhopisoch a prechodových maticiach
EIOPA plánuje uzatvoriť zmluvu s poskytovateľmi trhových údajov o:— indexoch trhového výnosu podnikových dlhopisov a— prechodových maticiach úverového ratingu a pravdepodobnosti v tabuľkách neplnenia záväzkovna výpočet časových štruktúr bezrizikových úrokových sadzieb.
Služby
Súťažné konanie s rokovaním
Uzavreté
Začiarknuté
372,324.00 EUR
72300000
Míľniky
26/02/2021 00:00
31/05/2021 23:59
23/03/2021 17:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Indexy trhového výnosu podnikových dlhopisov
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Časť 2
Prechodové matice úverového ratingu a pravdepodobnosť v tabuľkách neplnenia záväzkov
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 055-135086
Korigendum
19/03/2021 00:00
2021/S 040-096589
Oznámenie o obstarávaní
26/02/2021 00:00