Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Riad pre spoločné stravovanie a kuchynské potreby; riad a zariadenie pre formáln...
Obstarávateľ:
European Court of Auditors (ECA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/04/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
19/05/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
AO 357.
Riad pre spoločné stravovanie a kuchynské potreby; riad a zariadenie pre formálne stravovacie služby; technické a elektrické vybavenie a reštauračné prestieranie.
Európsky dvor audítorov plánuje prideliť rámcovú zmluvu na dodávku riadu pre spoločné stravovanie a kuchynských potrieb, riadu a zariadenia pre formálne stravovacie služby, technického a elektrického vybavenia a reštauračného prestierania.Zákazka sa delí na niekoľko častí:— časť 1 dodávka riadu pre spoločné stravovanie a kuchynských potrieb,— časť 2 dodávka riadu a zariadenia pre formálne stravovacie služby,— časť 3 dodávka technického a elektrického vybavenia a popredajný servis,— časť 4 dodávka reštauračného prestierania.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
08/04/2015 00:00
Nie je k dispozícii
19/05/2015 23:59
22/05/2015 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Dodávka riadu pre spoločné stravovanie a kuchynských potrieb
Časť 2
Dodávka riadu a zariadenia pre formálne stravovacie služby
Časť 3
Dodávka strojov, technického a elektrického vybavenia a popredajný servis
Časť 4
Dodávka reštauračného prestierania
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 068-121290
Oznámenie o obstarávaní
08/04/2015 00:00