Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na kvantitatívne a kvalitatívne metódy sociálneho výskumu na podp...
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/02/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
21/04/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/COM/2021/01
Rámcová zmluva na kvantitatívne a kvalitatívne metódy sociálneho výskumu na podporu prístupu zameraného na verejnosť a vylepšených používateľských skúseností v oblasti komunikácie o rizikách
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) je vedúcim orgánom EÚ pre túto výzvu na predloženie ponúk.Do tejto výzvy na súťaž sa môžu zapojiť nasledujúce orgány EÚ:— Európska agentúra pre lieky (EMA),— Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC),— Európska chemická agentúra (ECHA),— Európska environmentálna agentúra (EEA).Cieľom tohto obstarávacieho konania je uzatvoriť niekoľko rámcových zmlúv v 4 častiach:• časť 1 – služby zberu primárnych údajov [pozri oddiel 1.2.1),• časť 2 – služby zberu a analýzy sekundárnych údajov [pozri oddiel 1.2.2),• časť 3 – služby na merania ad-hoc vnímania verejnosťou [pozri oddiel 1.2.3),• časť 4 – hodnotenie používateľského výskumu a použiteľnosti [pozri časť 1.2.4).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
4
Rámcová dohoda
3,740,000.00 EUR
79315000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
24/02/2021 00:00
21/04/2021 14:30
22/04/2021 14:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Služby zberu primárnych údajov
Presný opis služieb bude uverejnený v špecifikáciách obstarávania verejnej výzvy na predkladanie ponúk.
Časť 2
Služby zberu a analýzy sekundárnych údajov
Presný opis služieb bude uverejnený v špecifikáciách obstarávania verejnej výzvy na predkladanie ponúk.
Časť 3
Služby na merania ad-hoc vnímania verejnosťou
Presný opis služieb bude uverejnený v špecifikáciách obstarávania verejnej výzvy na predkladanie ponúk.
Časť 4
Hodnotenie používateľského výskumu a použiteľnosti
Presný opis služieb bude uverejnený v špecifikáciách obstarávania verejnej výzvy na predkladanie ponúk.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 062-156118
Korigendum
30/03/2021 00:00
2021/S 056-140312
Korigendum
22/03/2021 00:00
2021/S 038-093880
Oznámenie o obstarávaní
24/02/2021 00:00