Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Cezhraničné verejné služby (2020CE160AT084)
Obstarávateľ:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
26/02/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
12/04/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
REGIO/2021/OP/0006
Cezhraničné verejné služby (2020CE160AT084)
Nedávna práca Komisie vyvolala diskusiu o cezhraničnej spolupráci a význame cezhraničných verejných služieb (CVS). Je potrebné podporovať politickú diskusiu a úvahu o cezhraničných prekážkach a riadení spolupráce so všeobecne spoľahlivejšími dôkazmi pre CVS. V záujme úplného využitia potenciálu cezhraničných verejných služieb je potrebné, aby bola v strednodobom horizonte k dispozícii dôkladná inventarizácia CVS. Takýto inventár musí byť navrhnutý udržateľným spôsobom, t. j. musí byť založený na mechanizme nepretržitej aktualizácie, ktorý umožní externým partnerom poskytovať a overovať informácie o jednotlivých CVS.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
250,000.00 EUR
250,000.00 EUR
79000000
00
Additional CPV Supplementary CPV
79000000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
26/02/2021 00:00
12/04/2021 16:00
13/04/2021 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 040-096605
Oznámenie o obstarávaní
26/02/2021 00:00