Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Inteligentné priemyselné ovládanie na diaľku: práca na diaľku v nedigitalizovaný...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/10/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
16/12/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
CNECT/2021/OP/0011
Inteligentné priemyselné ovládanie na diaľku: práca na diaľku v nedigitalizovaných odvetviach – pilotný projekt – CNECT/2021/OP/0011
Podpora inteligentného priemyselného ovládania na diaľku je pilotný projekt zameraný na potreby digitalizácie vybraných priemyselných ekosystémov, ktoré sú pre hospodárstvo EÚ strategické. Bude využívať sieť centier digitálnych inovácií na podporu zistení a vytvorený súbor nástrojov pre MSP v týchto regiónoch v rámci vybraných priemyselných odvetví.Cieľmi sú:• zmapovať existujúce digitálne nástroje umožňujúce digitalizáciu/prácu na diaľku v rámci (aspoň 3) kľúčových priemyselných ekosystémov EÚ a vykonať analýzu nedostatkov v každom z nich. Práca sa zameria na MSP z regiónov s nízkou digitálnou intenzitou;• určiť potreby a požiadavky pre súbor nástrojov pre digitalizáciu/prácu na diaľku v rámci vybraných ekosystémov;• zapojiť široký počet zainteresovaných strán vrátane centier digitálnych inovácií na vývoj a podporu existujúcich a novovyvinutých digitálnych nástrojov zameraných na tieto odvetvia. Projekt má načrtnúť konkrétne politické a priemyselné opatrenia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
550000.00 EUR
550000.00 EUR
73200000
BE10
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
28/10/2021 00:00
16/12/2021 16:00
17/12/2021 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 210-548984
Oznámenie o obstarávaní
28/10/2021 00:00