Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Výzva na súťaž č. 06A050/2015/M012 – Rámcová zmluva týkajúca sa prác a služieb ú...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/02/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
Nie je k dispozícii
Stav:
Otvoriť
Informácie
06A050/2015/M012.
Výzva na súťaž č. 06A050/2015/M012 – Rámcová zmluva týkajúca sa prác a služieb údržby v oblasti požiarnej bezpečnosti v budovách Európskeho parlamentu v Bruseli.
Cieľom tejto zákazky je uzatvoriť 1 alebo viac (1 za časť) rámcových zmlúv na vykonanie prác a služieb údržby v oblasti požiarnej bezpečnosti – detekcia požiaru, požiarny poplach a kontrola požiaru – v budovách Európskeho parlamentu v Bruseli.Dodávateľ musí zabezpečiť inštaláciu, naprogramovanie a údržbu nových systémov na detekciu požiaru, požiarny poplach a kontrolu požiaru.Útvary údržby budov Európskeho parlamentu v Bruseli hľadajú dodávateľa, ktorý bude výhradnou kontaktnou osobou a spĺňa nasledujúci profil:— je výrobcom v oblasti detekcie požiaru a požiarneho poplachu. Tieto spôsobilosti sa požadujú od samotného dodávateľa a nemôžu byť realizované externe,— je výrobcom alebo realizuje výrobu prostredníctvom subdodávok v oblasti kontroly požiaru,— je schopný niesť zodpovednosť za vykonanie úloh týkajúcich sa prác a údržby v oblastiach detekcie požiaru, požiarneho poplachu a kontroly požiaru,— bude spolupracovať s ďalšími tretími stranami, vnútornými útvarmi alebo dodávateľmi Európskeho parlamentu, ktorí sú zodpovední za inštaláciu a údržbu technických zariadení súvisiacich so systémami detekcie požiaru, požiarneho poplachu a kontroly požiaru,— bude poskytovať poradenstvo útvarom údržby budov Európskeho parlamentu v záujme dodržania a splnenia cieľov zákazky.Počas celého trvania zákazky je potrebné pri uvedení nových zariadení do prevádzky zaistiť spätnú kompatibilitu všetkých systémov a zariadení detekcie požiaru, požiarneho poplachu a kontroly požiaru, ktoré už boli nainštalované.Zákazka zahŕňa všetky budovy, v ktorých sídli Európsky parlament v Bruseli, a je rozdelená do 2 častí. Uchádzači môžu predložiť ponuku buď na 1 z 2 častí (časť 1, časť 2), alebo na obe časti (časť 1 a časť 2).Prvá časť (časť 1) predstavuje celkovú počiatočnú povrchovú plochu ± 362 000 m2 (vrátane suterénov), ktorá je rozložená v 4 budovách. Druhá časť (časť 2) predstavuje celkovú počiatočnú povrchovú plochu ± 300 000 m2 (vrátane suterénov), ktorá je rozložená v 12 budovách. Európsky parlament si vyhradzuje právo v priebehu zákazky stiahnuť alebo pridať budovy pracoviska do ktorejkoľvek časti.
Práce
Obmedzený
Otvoriť
Začiarknuté
Míľniky
06/02/2016 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
23/03/2016 17:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Časť 1
Vykonanie prác a služieb údržby v oblasti požiarnej bezpečnosti v budovách Európskeho parlamentu v Bruseli (približne 362 000 m2):• Altiero Spinelli (ASP) (± 286 000 m2),• Willy Brandt (WIB + BQL) (± 38 000 m2),• József Antall (JAN) (± 38 000 m2).
Časť 2
Časť 2
Vykonanie prác a služieb údržby v oblasti požiarnej bezpečnosti v budovách Európskeho parlamentu v Bruseli (približne 300 000 m2):• Paul-Henri Spaak (PHS) (± 84 000 m2),• Square de Meeûs (SQM) (± 56 000 m2),• Wilfried Martens (WIM) (± 41 000 m2),• Atrium (ATR) (± 33 000 m2),• Wiertz (WIE) (± 18 000 m2),• Montoyer 75 (MOY), Dom európskej histórie (MHE), Trèves (TRI), Remard (RMD), Montoyer 30 (MTS), Montoyer 70 (MTY), Wayenberg (WAY) (každá budova s plochou v rozsahu od 4 000 do 12 000 m2).
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 056-092685
Korigendum
19/03/2016 00:00
2016/S 026-041170
Oznámenie o obstarávaní
06/02/2016 00:00