Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Kybernetické násilie páchané na ženách
Obstarávateľ:
European Institute for Gender Equality (EIGE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/03/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
27/04/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
EIGE/2021/OPER/02
Kybernetické násilie páchané na ženách
Všeobecným cieľom štúdie je prispieť k lepšie informovaným a na dôkazoch založeným politikám a opatreniam v oblasti účinných krokov proti kybernetickému násiliu páchanému na ženách. Cieľom je pomôcť inštitúciám Európskej únie a všetkým členským štátom EÚ pri zhromažďovaní ďalších dôkazov o kybernetickom násilí páchanom na ženách.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
230,000.00 EUR
230,000.00 EUR
73000000
LT
Podmienky účasti
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
18/03/2021 00:00
27/04/2021 10:00
28/04/2021 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 054-134957
Oznámenie o obstarávaní
18/03/2021 00:00