Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Zdanenie malých a stredných podnikov (MSP) v Európe – empirická štúdia o uplatne...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/05/2012
Lehota na predkladanie ponúk:
27/07/2012
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
186/PP/ENT/CIP/12/F/S01C24
Zdanenie malých a stredných podnikov (MSP) v Európe – empirická štúdia o uplatnenom zdanení podnikových príjmov v prípade MSP v porovnaní s veľkými podnikmi.
Jedna z nevýhod MSP je obmedzenosť ich finančných a ľudských zdrojov. Kým veľké podniky (VP) môžu mať prístup k rôznym druhom odborníkov, ktorí im môžu poskytovať poradenstvo týkajúce sa napr. finančníctva, daňovníctva a podnikateľských štruktúr v záujme optimalizovať ich čistý zisk, malé a stredné podniky majú 3 hlavné problémy vo svojich činnostiach, a to tieto: prístup ku kapitálu, náklady na splnenie daňovej povinnosti a administratívne náklady. Toto spôsobuje nevýhodu pre SMP a môže brzdiť ich rozvoj. Iný zložitý problém pre SMP je ich zdaňovanie. Preto sú daňové záležitosti dosť často externe zadávané daňovým poradcom, pretože SMP vo všeobecnosti nemajú svojich vlastných daňových odborníkov, ktorí by boli schopní optimalizovať dane pre nich. Všeobecná domnienka je, že MSP platia pomerne vyššie dane ako ich veľký konkurenti VP, ale tiež sa dá poznamenať, že MSP v mnohých krajinách ťažia z nižších daní kvôli konkrétnym daňovým úľavám, bonusom za výskum a rozvoj atď. Avšak tieto daňové výhody sa môžu zmeniť na prekážky pre MSP, ktoré môžu prerásť za hranice poskytovania úľav. Je dôležité, aby boli MSP schopné posilniť svoj kmeňový kapitál, pretože slabá finančná pozícia spôsobuje zraniteľnosť MSP počas recesií, ale tiež zhoršuje problémy štruktúrnych zmien, preorientovaní sa podnikania a získania financovania. V podstate by MSP nemali mať konkurenčnú nevýhodu týkajúcu sa odvodu daní a financovania atď. v porovnaní s VP. Pri zohľadnení potenciálu rastu MSP v našom hospodárstve a jeho možného spojenia s odvodom daní sa považuje za dôležité vykonať štúdiu, ktorá bude skúmať otázky odvodu daní z podnikových príjmov (CIT) a dobré postupy v tejto oblasti z hľadiska MSP v nefinančnom podnikateľskom hospodárstve. Medzi niektoré ciele štúdie patrí príprava analýz CIT, uplatnených na MSP a určiť možné rozdiely v daňovom režime MSP v porovnaní s VP a zhodnotiť ich dopad na finančnú situáciu MSP a ich rastový potenciál.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
31/05/2012 00:00
27/07/2012 23:59
27/07/2012 23:59
05/09/2012 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2012/S 102-169282
Oznámenie o obstarávaní
31/05/2012 00:00