Údaje o výzve na predloženie ponúk

The call for tenders has been cancelled. Please note Eurojust plans to launch a new call with updated requirements in the near future.
Názov:
Služby audiovizuálnej produkcie
Obstarávateľ:
EUROJUST
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/03/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
03/05/2021
Stav:
Zrušené po publikácii
Informácie
2021/EJ/10/PO
Služby audiovizuálnej produkcie
Predmetom tohto obstarávania je poskytovanie audiovizuálnych služieb (fotografia, videoprodukcia, animácia a súvisiace služby) pre Eurojust.
Služby
Verejné konanie
Zrušené po publikácii
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
558,000.00 EUR
558,000.00 EUR
92100000
NL332
Additional CPV Supplementary CPV
92112000
Podmienky účasti
Ako je uvedené v súťažných podkladoch [pozri oddiel I.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania].
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
22/03/2021 00:00
03/05/2021 16:00
04/05/2021 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 056-140306
Oznámenie o obstarávaní
22/03/2021 00:00