Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby výroby a redakčnej úpravy pre produkty úradu Eurostat v oblasti šírenia i...
Obstarávateľ:
European Commission, DG EUROSTAT
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/08/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
30/09/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
ESTAT/LUX/2021/OP/0006
Služby výroby a redakčnej úpravy pre produkty úradu Eurostat v oblasti šírenia informácií
Táto výzva na súťaž sa týka činností súvisiacich s výrobnými a redakčnými službami pre propagačné produkty úradu Eurostat.Štatistické služby predstavujúce predmet tejto výzvy na predloženie ponúk sú rozdelené na nasledujúce časti:— časť 1: tvorba propagačných produktov pre úrad Eurostat;— časť 2: redakčné služby pre časť „Novinky“ webového sídla úradu Eurostat.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
2
Rámcová dohoda
3056800.00 EUR
79800000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
04/08/2021 00:00
30/09/2021 16:00
04/10/2021 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Vytváranie produktov šírenia informácií
V tejto časti sa kombinuje štatistická a redakčná práca v rôznych štatistických oblastiach. Dodávateľ musí určiť relevantné údaje a analyzovať tieto údaje tak, aby bolo možné identifikovať najrelevantnejšie závery. Dodávateľ musí tiež predložiť výsledky jasným, zrozumiteľným a atraktívnym spôsobom, a to vytvorením a pridaním príslušných vysokokvalitných ilustrácií na podporu záverov.Od dodávateľa sa očakáva vypracovanie nových článkov a publikácií s vysvetlením štatistík, revízia a aktualizácia existujúcich článkov s vysvetlením štatistík a zavedenie obsahu článkov do publikácie „Vysvetlenie štatistiky“.
Časť 2
Redakčné služby, webové sídlo úradu Eurostat
Cieľom zákazky je vypracovať a zverejniť články a vizuály v relatívne krátkom čase (niekoľko dní). To zahŕňa analýzu údajov na identifikáciu správ a zosúladenie potrieb cieľovej skupiny, redakčné služby, grafický dizajn a publikovanie webového sídla. Na tento účel potrebuje úrad Eurostat služby pri príprave štatistických článkov v novinárskom štýle, pre neexpertných používateľov, získavaní údajov z databázy úradu Eurostat a vytváraní vizuálnych pomôcok pre sociálne médiá (aktuálne platformy úradu Eurostat: Twitter, Facebook a Instagram).
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 149-395439
Oznámenie o obstarávaní
04/08/2021 00:00