Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie služieb fyzickej bezpečnosti
Obstarávateľ:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/03/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
05/07/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENISA F-CSS-21-T18
Poskytovanie služieb fyzickej bezpečnosti
Služby, na ktoré sa vzťahuje toto obstarávanie, budú zahŕňať všetky aspekty poskytovania bezpečnostných služieb v priestoroch obstarávateľa (časť 1). Okrem toho sa pre všetky nainštalované bezpečnostné a ochranné zariadenia požadujú služby priebežnej údržby (časť 2).
Služby
Obmedzený
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
2
Rámcová dohoda
800000.00 EUR
79710000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
23/03/2021 00:00
05/07/2021 18:00
19/04/2021 18:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Strážne bezpečnostné služby
ENISA požaduje strážne služby pre svoje 2 kancelárske priestory v Aténach a na Kréte, Grécko. Služby zahŕňajú kontrolu vstupu návštevníkov do priestorov, poskytovanie služieb recepcie, monitorovanie a stráženie priestorov s cieľom zabrániť vniknutiam, poškodeniu majetku alebo útoku na osoby alebo majetok a reagovať na ne.
Časť 2
Údržba bezpečnostných a ochranných systémov
ENISA požaduje služby priebežnej údržby pre všetky nainštalované bezpečnostné a ochranné zariadenia, ako sú:• televízia s uzavretým okruhom (Closed-Circuit Television – CCTV);• systém na detekciu vniknutia (Intrusion Detection System – IDS);• systém kontroly vstupu (Access Control System – ACS);• systém hlásenia požiaru a požiarneho poplachu.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 057-142802
Oznámenie o obstarávaní
23/03/2021 00:00