Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby súvisiace s bezpečnosťou: stráženie (časť 1) a monitorovanie poplachu, zá...
Obstarávateľ:
SESAR Joint Undertaking
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/03/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
20/05/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
SJU/LC/0159-CFT
Služby súvisiace s bezpečnosťou: stráženie (časť 1) a monitorovanie poplachu, zásah v priestoroch a údržba bezpečnostných systémov (časť 2)
S cieľom zaistiť bezpečné a chránené prostredie plánuje spoločný podnik SESAR uzavrieť zmluvu (zmluvy) na poskytovanie nasledujúcich služieb súvisiacich s bezpečnosťou:– časť 1:strážne služby, poskytovanie služieb súvisiacich s podporou a príležitostný zásah vyplývajúci z úrovne stavu bezpečnosti;— časť 2:fáza I: pozostávajúca zo služieb týkajúcich sa modernizácie alebo výmeny vybavenia a zariadení pre interoperabilitu;fáza II: pozostávajúca zo služieb týkajúcich sa monitorovania poplašných signálov/správ, zásahu v priestoroch po odznení poplašných signálov, údržby bezpečnostného systému a príležitostného zásahu vyplývajúceho z úrovne stavu bezpečnosti.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
2
Verejná zákazka
278460.00 EUR
79710000
Podmienky účasti
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
30/03/2021 00:00
20/05/2021 12:00
25/05/2021 15:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Strážne služby, poskytovanie služieb súvisiacich s podporou a príležitostný zásah vyplývajúci z úrovne stavu bezpečnosti
S cieľom zaistiť bezpečné a chránené prostredie plánuje spoločný podnik SESAR uzavrieť zmluvu (zmluvy) na poskytovanie strážnych služieb, poskytovanie služieb súvisiacich s podporou a príležitostného zásahu vyplývajúceho z úrovne stavu bezpečnosti.Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch.
Časť 2
Služby súvisiace s bezpečnosťou: monitorovanie poplachu, zásah v priestoroch a údržba bezpečnostných systémov
Zmluva je rozdelená na 2 fázy:fáza I: pozostávajúca zo služieb týkajúcich sa modernizácie alebo výmeny vybavenia a zariadení pre interoperabilitu;fáza II: pozostávajúca zo služieb týkajúcich sa monitorovania poplašných signálov/správ, zásahu v priestoroch po odznení poplašných signálov, údržby bezpečnostného systému a príležitostného zásahu vyplývajúceho z úrovne stavu bezpečnosti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 090-231905
Korigendum
10/05/2021 00:00
2021/S 062-156110
Oznámenie o obstarávaní
30/03/2021 00:00