Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb v súvislosti so štúdiou „MIL-UAS-Specific...
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/04/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
18/05/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
21.ISE.OP.377
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb v súvislosti so štúdiou „MIL-UAS-Specific: metodika hodnotenia leteckých a pozemných rizík pre necertifikované vojenské letecké dopravné systémy bez posádky“
Všeobecným cieľom navrhovanej štúdie „Vojenský letecký dopravný systém bez posádky“ je uľahčiť operácie necertifikovaných vojenských leteckých dopravných systémov bez posádky v konkrétnej kategórii operácií (nazývané MIL-UAS-Specific) v zahraničných zúčastnených členských štátoch a podporiť zúčastnené členské štáty Európskej obrannej agentúry (EDA) v oblasti metodiky hodnotenia rizík (identifikácia, zmiernenie a nástroje), ak neexistuje žiadna vnútroštátna metodika.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Najlepší pomer ceny a kvality
200000.00 EUR
200000.00 EUR
73000000
BE1
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
08/04/2021 00:00
18/05/2021 17:00
19/05/2021 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 068-174013
Oznámenie o obstarávaní
08/04/2021 00:00