Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
15.ESI.OP.064 Hodnotenie prístupu malých a stredným podnikov v odvetví obrany k ...
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
09/05/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
15/06/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
15.ESI.OP.064.
15.ESI.OP.064 Hodnotenie prístupu malých a stredným podnikov v odvetví obrany k programu COSME.
Od výsledku tohto hodnotenia sa očakáva i) zvýšenie informovanosti, ii) prenos odborných znalostí a iii) budovanie kapacity v rámci programu Konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) prostredníctvom Európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne (EDTIB). Dodávateľ bude musieť:a) určiť spôsoby, ako umožniť malým a stredným podnikom a skupinám v odvetví obrany, aby získali čo možno najviac z inštrumentov, nástrojov a príležitostí v rámci programu COSME;b) overiť/otestovať závery štúdie poskytnutím náležitej podpory pre pilotné aplikácie (zamerané na prístup k finančným nástrojom COSME a iným podporným opatreniam).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
09/05/2015 00:00
Nie je k dispozícii
15/06/2015 17:00
16/06/2015 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 090-160891
Oznámenie o obstarávaní
09/05/2015 00:00