Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Manipulácia s rádioaktívnym odpadom a práce na dekontaminácii a demontáži
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre - Karlsruhe (JRC-KRU)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/04/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
12/10/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/KRU/2020/RP/2727
Manipulácia s rádioaktívnym odpadom a práce na dekontaminácii a demontáži
Služby ponúkané v priestoroch JRC v Karlsruhe zahŕňajú v podstate všetky služby požadované na manipuláciu s balíkmi a kontajnermi rádioaktívneho odpadu, prevádzku meracieho zariadenia na charakterizáciu rádioaktívneho odpadu a spracovanie a demontáž vyradených položiek.
Služby
Obmedzený
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najnižšia cena
1,350,000.00 EUR
1,350,000.00 EUR
90520000
DE122
Additional CPV Supplementary CPV
90521300
90520000
Podmienky účasti
Pozri v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
21/04/2021 00:00
12/10/2021 16:00
11/06/2021 16:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 077-195911
Oznámenie o obstarávaní
21/04/2021 00:00