Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie poradenstva a služieb na podporu prierezových činností v oblasti bu...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/04/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
13/05/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
CFT-1620
Poskytovanie poradenstva a služieb na podporu prierezových činností v oblasti budov a logistiky
Cieľom tejto výzvy na predkladanie ponúk je obstarať poradenské a konzultačné služby na podporu prierezových činností v oblasti budov a logistiky; zmluvy o poradenstve a konzultáciách vyplývajúce z tejto výzvy na predkladanie ponúk s externými poskytovateľmi by sa mali zamerať na zabezpečenie prierezovej podpory tým najúčinnejším spôsobom, ktorým sa dodá pridaná hodnota prevádzkovaniu zariadení poskytovanému oddelením pre budovy a logistiku ako celku.Inými slovami, zmluvy o konzultáciách a poradenstve zahrnuté v tomto obstarávacom konaní budú pomáhať oddeleniu pre budovy a logistiku najmä pri plnení cieľov jeho poslania a zlepšia výkon oddelenia ako „interného poskytovateľa služieb správy zariadení“ v rámci EIB. Túto dohodu môžu využívať aj iné oddelenia a divízie EIB a EIF.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
Najlepší pomer ceny a kvality
4,000,000.00 EUR
4,000,000.00 EUR
71315210
LU
Additional CPV Supplementary CPV
71315200
71315210
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
12/04/2021 00:00
13/05/2021 15:00
17/05/2021 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 070-177232
Oznámenie o obstarávaní
12/04/2021 00:00