Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na dodávku spotrebného materiálu a reagentov, ktoré sa majú použi...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/06/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
20/07/2015
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/IPR/2015/I.3/0019/OC.
Rámcová zmluva na dodávku spotrebného materiálu a reagentov, ktoré sa majú použiť v nástroji kvapkového digitálneho systému na polymerázovú reťazovú reakciu Bio-Rad QX200™ Droplet Digital™.
Oddelenie molekulárnej biológie a genomiky (MBG) Inštitútu pre zdravie a ochranu spotrebiteľa (IHCP) hosťuje referenčné laboratórium Európskej únie pre geneticky modifikované potraviny a krmivá Európskej únie [EU-RL GMFF, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003], ktoré overuje analytické metódy na detekciu, identifikáciu a kvantifikáciu geneticky modifikovaných organizmov (GMO) v potravinách a krmivách.Kvantitatívna polymerázová reťazová reakcia (qPCR) je doteraz špičkovou štandardnou technológiou pre každodennú analýzu výskytu geneticky modifikovaných organizmov (GMO) v potravinách a krmivách a laboratórium EU-RL GMFF používalo qPCR na overovanie približne 60 metód na kvantitatívnu detekciu GMO.V súčasnej dobe sa prostredníctvom novej technológie založenej na digitálnom zariadení na polymerázovú reťazovú reakciu dosiahla dohoda. Jej kvapková digitálna verzia PCR (ddPCR) so značkou Bio-Rad QX200, ktorú nakúpilo laboratórium EURL, má kapacitu na rozdeľovanie v rámci až 20 000 súbežných reakcií, čím sa zabezpečí potenciál vysokej precíznosti a veľmi nízkej citlivosti bez požiadaviek na použitie certifikovaných referenčných materiálov. Táto technológia poskytne možnosť pre laboratóriá vykonávajúce testovanie GM potravín začať jej každodenné použitie na monitorovanie a kvantifikáciu GMO vo vzorkách.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
06/06/2015 00:00
Nie je k dispozícii
20/07/2015 23:59
24/07/2015 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 119-216340 Korigendum 24/06/2015 00:00
2015/S 108-195066 Oznámenie o obstarávaní 06/06/2015 00:00