Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby v oblasti tvorivého písania, editovania, korektúry a formátovania v angli...
Obstarávateľ:
European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/04/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
01/06/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
EUOSHA/2021/OP/F/SE/0149
Služby v oblasti tvorivého písania, editovania, korektúry a formátovania v anglickom jazyku
Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je vybrať spoločnosť na poskytovanie odborných služieb v oblasti tvorivého písania, editovania, korektúry a formátovania na účely dodávania písomných materiálov v angličtine v určenej lehote.Od úspešného uchádzača sa bude požadovať, aby vždy zabezpečil plynulý priebeh publikačného procesu agentúry EU-OSHA. Bude sa to týkať dodržiavania ročného plánu publikácií, poskytovania týždenných aktualizácií, prísneho dodržiavania dohodnutých termínov, ako aj pokračujúcej spolupráce s agentúrou EU-OSHA.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/procurement
Najlepší pomer ceny a kvality
300,000.00 EUR
300,000.00 EUR
79820000
ES213
Podmienky účasti
Pozri oddiel 4.2.1 špecifikácií obstarávania.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
22/04/2021 00:00
01/06/2021 13:00
02/06/2021 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 078-198951
Oznámenie o obstarávaní
22/04/2021 00:00