Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o úlohe podrobného súhrnu štúdie pri hodnotení rizík s praktickými návrhm...
Obstarávateľ:
European Chemicals Agency (ECHA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/04/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
26/05/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
ECHA/2021/46
Štúdia o úlohe podrobného súhrnu štúdie pri hodnotení rizík s praktickými návrhmi na zlepšenie koncepcie harmonizovaných vzorov OECD
Európska chemická agentúra (ECHA) plánuje uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb na vykonanie štúdie o úlohe podrobného súhrnu štúdie pri hodnotení rizík. Cieľom je identifikovať zlepšenia formátov súhrnu štúdie vypracovaných na úrovni OECD (harmonizované vzory OECD), ktoré by mohli podnietiť možnosť zjednodušiť alebo posilniť súčasný formát a určiť spôsoby zlepšenia dôveryhodnosti koncepcie podrobného súhrnu štúdie.Práca bude pozostávať z vykonania prieskumu literatúry, rozhovorov a prieskumov medzi autormi a hodnotiteľmi súhrnov štúdií. Poskytovateľ služieb bude tiež porovnávať rozdiely medzi súhrnmi vytvorenými samotným poskytovateľom služieb a súhrnmi, ktoré sú už k dispozícii v databáze ECHA a iných zdrojoch, ak sú k dispozícii. Vytvorenie podrobného súhrnu štúdie sa vykoná pre viaceré sledované parametre zahŕňajúce tieto oblasti: fyzikálno-chemické vlastnosti, osud a správanie, ekotoxikológia a toxikológia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://echa.europa.eu/about-us/procurement
Najlepší pomer ceny a kvality
180000.00 EUR
180000.00 EUR
90711100
FI
Additional CPV Supplementary CPV
71241000
Podmienky účasti
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
30/04/2021 00:00
26/05/2021 14:00
27/05/2021 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 084-213106
Oznámenie o obstarávaní
30/04/2021 00:00