Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prehľad obsahu a prezentácia správ Dvora audítorov (KPI 3).
Obstarávateľ:
European Court of Auditors (ECA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/05/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
18/06/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
AO 354
Prehľad obsahu a prezentácia správ Dvora audítorov (KPI 3).
Predmetom tejto výzvy na súťaž je uzatvoriť 1 z 2 priamych zmlúv na poskytovanie služieb, ktoré budú vykonávať súčasne 2 rôzni dodávatelia: 1 vybraný z akademickej obce a druhý zo sektora audítorských a súvisiacich služieb. To znamená, že dodávateľovi môže byť pridelená len 1 časť, aj keď uchádzač predloží ponuku pre obe časti. Dodávatelia vykonajú prehľad obsahu a prezentáciu správ Európskeho dvora audítorov. Rovnaké právne a zmluvné ustanovenia sa vzťahujú na obidve časti.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
07/05/2015 00:00
11/06/2015 23:59
18/06/2015 23:59
19/06/2015 00:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Akademický prehľad obsahu a prezentácia správ Dvora audítorov
Predmetom tejto výzvy na súťaž je uzatvorenie zmluvy na poskytovanie priamych služieb s nezávislým externým odborníkom. Dodávateľovi môže byť pridelená len 1 časť, aj keď uchádzač predloží ponuku pre obe časti. Dodávateľ vykoná prehľad obsahu a prezentáciu správ Dvora audítorov.
Časť 2
Prehľad obsahu a prezentácia správ Dvora audítorov (sektor audítorských a súvisiacich služieb)
Predmetom tejto výzvy na súťaž je uzatvorenie zmluvy na poskytovanie priamych služieb s nezávislým externým odborníkom. Dodávateľovi môže byť pridelená len 1 časť, aj keď uchádzač predloží ponuku na obe časti. Dodávateľ vykoná prehľad obsahu a prezentáciu správ Dvora audítorov.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 226-410604
Korigendum
21/11/2015 00:00
2015/S 088-157967
Oznámenie o obstarávaní
07/05/2015 00:00