Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na podporu činností v súvislosti s nariadením Európskeho parlamen...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/05/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
22/06/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
ENV.A.2/FRA/2015/0013.
Rámcová zmluva na podporu činností v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z 20.11.2013 o recyklácii lodí a zmenou nariadenia (ES) č. 1013/2006 a smernice 2009/16/ES.
Všeobecným cieľom zákazky je poskytnúť pomoc Komisii v rôznych etáp vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 (ďalej len „SRR“). Konkrétnejšie, ciele obstarávania zahŕňajú:i) pomoc Komisii pri organizovaní podporných činností s cieľom dočasne priniesť služby používateľskej podpory do vopred určených krajín s potenciálom vysokého počtu žiadostí od zariadení zaoberajúcich sa recykláciou lodí pre zaradenie do európskeho zoznamu zariadení na recykláciu lodí;ii) pomoc Komisii s organizovaním workshopov zameraných na subjekty vydávajúce osvedčenia pre zariadenia na recykláciu lodí (tzv. nezávislí overovatelia);iii) zhromažďovanie názorov zainteresovaných strán a odborníkov z členských štátov v súvislosti s aspektmi SRR, ktoré si môžu vyžadovať ďalšie objasnenie a spracovanie získaných vstupných údajov do návrhu dokumentov s usmerneniami;iv) pomoc Komisii pri preskúmaní prihlášok do európskeho zoznamu, ktoré predložili zariadenia na recykláciu lodí nachádzajúce sa mimo EÚ;v) vykonávanie prehliadok miesta zariadení zo zoznamu pod dohľadom Komisie a v spolupráci s príslušnými orgánmi tretej krajiny, kde sa zariadenie na recykláciu lodí nachádza.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
07/05/2015 00:00
Nie je k dispozícii
22/06/2015 16:00
06/07/2015 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 088-157970 Oznámenie o obstarávaní 07/05/2015 00:00