Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Integračný prístup k financovaniu biodiverzity: hodnotenie výsledkov a analýza m...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
09/05/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
23/06/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
ENV.B.3/ETU/2015/0014.
Integračný prístup k financovaniu biodiverzity: hodnotenie výsledkov a analýza možností pre budúcnosť.
Celkovým cieľom štúdie je zhodnotiť možné spôsoby na zvýšenie účinnosti integračného prístupu k financovaniu biodiverzity a preskúmať ďalšie cesty rozšírenia finančnej podpory pre prírodu a biodiverzitu v EÚ. Štúdia by mala predstaviť možnosti na zvýšenie účinnosti súčasného zriadenia možností financovania vrátane prostredníctvom potenciálnych zlepšení a/alebo zmien v správe a riadení, ako aj doplnkové prístupy (vyhradenie pre prírodu a biodiverzitu, rozšírenie programu LIFE, dodatočný účelový fond). V štúdii by sa mali určiť aj ekonomické nástroje, ktoré by sa mohli použiť doplnkovým spôsobom ako doplnenia k súčasným nástrojom EÚ, konkrétne tie ekonomické nástroje, ktoré ešte neboli preskúmané z hľadiska EÚ. Vychádzajúc zo zistení štúdie by malo byť možné určiť príslušné kombinácie politík na účel efektívnejšej podpory z diverzifikovaných zdrojov pre biodiverzitu EÚ v budúcnosti. V štúdii sa bude osobitná pozornosť venovať financovaniu siete Natura 2000 vzhľadom na právne záväznú povahu týchto oblastí v EÚ. Malo by sa v nej preskúmať, ktoré finančné mechanizmy sú pre osobitné potreby siete Natura 2000 najvhodnejšie a za akých podmienok môžu byť najefektívnejšie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
09/05/2015 00:00
Nie je k dispozícii
23/06/2015 16:00
07/07/2015 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 090-160907 Oznámenie o obstarávaní 09/05/2015 00:00