Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Observatórium obchodných inovácií.
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/06/2012
Lehota na predkladanie ponúk:
10/09/2012
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
Business Innovation Observatory
Observatórium obchodných inovácií.
Európska komisia plánuje uzavrieť zmluvu na poskytovanie služieb pre observatórium obchodných inovácií s cieľom pravidelne poskytovať európskym tvorcom politiky analýzu a spravodajstvo o posledných nových trendoch v oblasti obchodných inovácií, činnostiach a modeloch. Analytický dôraz sa bude klásť na obchodnú mikro-perspektívu v súvislosti s makro-inštitucionálnym, politickým, sociálno-ekonomickým, právnym a politickým kontextom. Analýza bude doplnená vypracovaním príslušných politických odporúčaní na európskej a národnej úrovni. Nástroj sa bude pokladať za doplnok iných kvantitatívnych analytických nástrojov, predovšetkým nástroja Komisie na hodnotenia inovácií v Únii.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
23/06/2012 00:00
10/09/2012 23:59
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
10/09/2012 16:30
20/09/2012 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2012/S 119-195890 Oznámenie o obstarávaní 23/06/2012 00:00