Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby dočasných zamestnancov.
Obstarávateľ:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/05/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
08/07/2015
Stav:
Zrušené po publikácii
Informácie
D/C52/1501.
Služby dočasných zamestnancov.
Europol plánuje uzatvoriť viacnásobnú rámcovú zmluvu s maximálne 3 dodávateľmi na časť na obstaranie služieb dočasných zamestnancov pre každú z príslušných častí. Toto obstarávacie konanie sa delí na 5 časti:časť 1 – administratívni pracovníci, pracovníci správy zariadení a konferenční pracovníci;časť 2 – právni asistenti a pracovníci obstarávania;časť 3 – pracovníci v oblasti ľudských zdrojov;časť 4 – pracovníci v oblasti služobných ciest;časť 5 – finanční pracovníci.Každá zákazka môže mať trvanie minimálne 12 týždňov a maximálne 26 týždňov, bez možnosti predĺženia nad maximálne stanovené obdobie. Europol uplatňuje minimálne 6-mesačnú lehotu na rozmyslenie medzi po sebe nasledujúcimi zmluvami.
Služby
Verejné konanie
Zrušené po publikácii
Začiarknuté
Míľniky
12/05/2015 00:00
Nie je k dispozícii
08/07/2015 23:59
10/07/2015 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Profily dočasných zamestnancov všeobecnej správy a správy zariadení
Táto časť je určená pre administratívnych pracovníkov, pracovníkov správy zariadení a konferenčných pracovníkov.
Časť 2
Profily dočasných zamestnancov právnej služby a obstarávania
Táto časť je určená pre právnych asistentov a pracovníkov v oblasti obstarávania.
Časť 3
Profily dočasných zamestnancov ľudských zdrojov
Táto časť je určená pre pracovníkov v oblasti ľudských zdrojov.
Časť 4
Profily dočasných zamestnancov rozpočtu a financií
Táto časť je určená pre pracovníkov v oblasti služobných ciest.
Časť 5
Profily dočasných zamestnancov rozpočtu a financií
Táto časť je určená pre pracovníkov v oblasti financií.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 124-226378
Korigendum
01/07/2015 00:00
2015/S 118-212364
Korigendum
20/06/2015 00:00
2015/S 091-162597
Oznámenie o obstarávaní
12/05/2015 00:00